Wiki.lug.ro:Wikiquette: Diferență între versiuni

De la Wiki.lug.ro
Salt la: navigare, căutare
m (Principii of Wikichetă)
m (Principii de Wikichetă)
Linia 9: Linia 9:
 
* Tratează-i pe ceilalţi aşa cum ai vrea să te trateze pe tine.
 
* Tratează-i pe ceilalţi aşa cum ai vrea să te trateze pe tine.
 
* Fii politicos, te rog!
 
* Fii politicos, te rog!
**People can't see you or know for sure your mood. Irony isn't always obvious, and blunt, raw text can easily appear rude. Be careful of the words you choose — what you intended might not be what others think.
+
** Ceilalţi nu te pot vedea sau ştii care este starea ta de spirit. Ironia nu este întotdeauna evidentă, şi expresiile directe, agresive pot fi considerate nepoliticoase. Fii sigur de cuvintele pe care le foloseşti — ceea ce intenţionezi poate să nu fie ceea ce alţii înţeleg.
* Sign and date your posts to talk pages (not articles!).
+
* Semnează şi datează mesajele tale în paginile de discuţii (nu în articole).
* Work toward agreement.
+
* Încearcă să obţii înţelegerea/colaborarea.
* Argue facts, not personalities.
+
* Discută fapte, nu personalităţi.
* Don't ignore questions.  
+
* Nu ignoraţi întrebările.
** If another disagrees with your edit, provide good reasons why you think it's appropriate.
+
** Dacă alţii nu sunt de acord cu ceea ce ai editat, dă motive serioase pentru care tu crezi că este corect.
* Concede a point, when you have no response to it; or admit when you disagree based on intuition or taste.  
+
* Cedează atunci când nu ai un răspuns; sau admite când nu eşti de acord pe baza intuiţiei sau gusturilor personale.
** Don't make people debate positions you don't really hold.
+
** Nu face oamenii să dezbată asupra unor păreri pe care nu le aperi cu adevărat.
* Be civil.
+
* Fii cuviincios.
* Although it's understandably difficult in a heated argument, if the other party is not as civil as you'd like them to be, make sure to be '''more''' civil than him or her, not less.
+
* Deşi poate fi dificil in cursul unei discuţii aprinse, dacă cealaltă parte nu este atât de cuviincioasă/politicoasă pe cât ţi-ai dori să fie, fii '''mult mai''' politicos decât el sau ea, nu mai puţin.
** That way at least you're not spiralling down to open conflict and name-calling by your own accord, you're actively doing something about it: taking a hit and refraining from hitting back -- everybody appreciates that (or at least they should).
+
** În acest mod cel puţin nu coborâţi spre un conflict deschis şi înjurături cu bună ştiinţă, faci ceva in mod constructiv: primind o lovitură si abţinându-vă să loviţi inapoi -- este ceva apreciat de către toată lumea (sau cel puţin aşa ar trebui).
 
** However, don't hesitate to let the other party know that you're not comfortable with their tone in a neutral way -- otherwise they might think you're too dense to understand their "subtlety", and you'll involuntarily encourage them (e.g. "I know you've been sarcastic above, but I don't think that's helping us resolve the issue. However, I don't think your argument stands because...").
 
** However, don't hesitate to let the other party know that you're not comfortable with their tone in a neutral way -- otherwise they might think you're too dense to understand their "subtlety", and you'll involuntarily encourage them (e.g. "I know you've been sarcastic above, but I don't think that's helping us resolve the issue. However, I don't think your argument stands because...").
 
* Be prepared to apologize.  
 
* Be prepared to apologize.  

Versiunea de la data 3 decembrie 2005 10:55

Împrumutată şi adaptată de la http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiquette

Această pagină oferă cateva principii de etichetă sau "Wikichetă" — pe scurt, indicaţii despre cum să munceşti cu alţii asupra wiki-ului.


Principii de Wikichetă

 • Ai încredere în bunele intenţii ale celorlalţi.
 • Tratează-i pe ceilalţi aşa cum ai vrea să te trateze pe tine.
 • Fii politicos, te rog!
  • Ceilalţi nu te pot vedea sau ştii care este starea ta de spirit. Ironia nu este întotdeauna evidentă, şi expresiile directe, agresive pot fi considerate nepoliticoase. Fii sigur de cuvintele pe care le foloseşti — ceea ce intenţionezi poate să nu fie ceea ce alţii înţeleg.
 • Semnează şi datează mesajele tale în paginile de discuţii (nu în articole).
 • Încearcă să obţii înţelegerea/colaborarea.
 • Discută fapte, nu personalităţi.
 • Nu ignoraţi întrebările.
  • Dacă alţii nu sunt de acord cu ceea ce ai editat, dă motive serioase pentru care tu crezi că este corect.
 • Cedează atunci când nu ai un răspuns; sau admite când nu eşti de acord pe baza intuiţiei sau gusturilor personale.
  • Nu face oamenii să dezbată asupra unor păreri pe care nu le aperi cu adevărat.
 • Fii cuviincios.
 • Deşi poate fi dificil in cursul unei discuţii aprinse, dacă cealaltă parte nu este atât de cuviincioasă/politicoasă pe cât ţi-ai dori să fie, fii mult mai politicos decât el sau ea, nu mai puţin.
  • În acest mod cel puţin nu coborâţi spre un conflict deschis şi înjurături cu bună ştiinţă, faci ceva in mod constructiv: primind o lovitură si abţinându-vă să loviţi inapoi -- este ceva apreciat de către toată lumea (sau cel puţin aşa ar trebui).
  • However, don't hesitate to let the other party know that you're not comfortable with their tone in a neutral way -- otherwise they might think you're too dense to understand their "subtlety", and you'll involuntarily encourage them (e.g. "I know you've been sarcastic above, but I don't think that's helping us resolve the issue. However, I don't think your argument stands because...").
 • Be prepared to apologize.
  • In animated discussions, we often say things we later wish we hadn't. Say so.
 • Forgive and forget.
 • Recognize your own biases and keep them in check.
 • Give praise when due. Everybody likes to feel appreciated, especially in an environment that often requires compromise. Drop a friendly note on users' talk pages.
 • Remove or summarize resolved disputes that you initiated.
 • Help mediate disagreements between others.
 • Avoid reverts and deletions whenever possible. Explain reversions in the edit summary box.
  • Amend, edit, discuss.