GPL

De la Wiki.lug.ro
Salt la: navigare, căutare

GPL

Ce este GPL?

GPL este un acronim pentru GNU General Public License (GNU GPL sau, pe scurt, GPL). GPL este cea mai populară licenţă de dezvoltare a softului liber, scrisă de Richard Stallman pentru proiectul GNU. Ultima versiune a licenţei a fost publicată in 1991. LGPL ("GNU Lesser General Public License") este o versiune modificată a acestei licenţe, cu intenţia de a fi folosită pentru biblioteci soft (software libraries).


Licenţa Publică Generală GNU versiunea 2 (în limba română)

Material preluat de pe http://www.roedu.net/gplro.html.

Traducere neoficială a Licenţei Publice Generale GNU în limba română. Nu a fost publicată de Free Software Foundation şi nu specifică termenii legali de distribuire a programelor care folosesc GNU GPL--numai textul original în limba engleză al GNU GPL face acest lucru. Cu toate acestea, sperăm ca această traducere să ajute vorbitorii de limbă română să înțeleagă mai bine GNU GPL.

		  LICENŢĂ PUBLICĂ GENERALĂ GNU
		    Versiunea 2, iunie 1991

 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

 Este permisă copierea acestui document, dar este interzisă
 modificarea lui.

			  Prefaţă

 Licenţele majorităţii programelor sunt concepute pentru a vă priva
de libertatea de a modifica şi distribui programele respective. În
contrast, intenţia Licenţei Publice Generale GNU este de a vă garanta
libertatea de a distribui şi modifica programele libere şi de a se
asigura că programele sunt libere pentru toţi utilizatorii. Această
Licenţă Publică Generală se aplică majorităţii programelor aparţinând
Free Software Foundation precum şi tuturor celorlalte programe ai
căror autori decid să o folosească. Alte programe aparţinând Free
Software Foundation sunt puse sub Licenţa Publică Generală GNU pentru
Biblioteci. Această Licenţă poate fi de asemenea folosită pentru
programele dumneavoastră.

 Libertatea programelor nu implică neapărat absenţa costului.
Licenţele noastre sunt concepute să vă garanteze libertatea de a
distribui copii ale programelor libere (si de a oferi acest serviciu
contra cost, daca doriţi), de a obţine codul sursă, de a schimba
programul sau a folosi porţiuni din el în noi programe libere, şi de a
şti că puteţi face toate aceste lucruri.

 Pentru a vă proteja drepturile, trebuie să impunem restricţii împotriva
oricui ar încerca să vă conteste aceste drepturi sau să vă ceară să
renunţaţi la ele. Aceste restricţii implică anumite responsabilităţi
pentru dumneavoastră dacă distribuiţi copii ale programelor, sau dacă
le modificaţi.

 De exemplu, daca distribuiţi copii ale unui program, indiferent dacă
o faceţi gratuit sau contra unei sume de bani, trebuie să daţi
beneficiarilor toate drepturile pe care le aveţi dumneavoastră.
Trebuie să vă asiguraţi că ei primesc, sau pot primi, codul sursă al
programului. În plus, trebuie să le arătaţi care sunt termenii în
care primesc programul, pentru ca ei să ştie care le sunt drepturile.

 Drepturile dumneavoastră sunt protejate în două etape: (1)
prin stabilirea drepturilor de autor pentru program, şi (2) prin
această Licentă care vă dă dreptul legal de a copia, distribui şi/sau
modifica programul.

 De asemenea, pentru propria noastră protecţie cât şi pentru cea a
autorilor, vrem să ne asigurăm că toată lumea înţelege că nu există
nici un fel de garanţie pentru acest program liber. Dacă programul
este modificat de altcineva şi distribuit mai departe, vrem ca
beneficiarii programului să ştie că ceea ce au nu este originalul, în
aşa fel încât nici o problemă introdusă de altcineva nu va avea un
efect negativ asupra reputaţiei autorilor iniţiali.

 Orice program liber este în mod constant ameninţat de patentele
software. Noi vrem să evităm pericolul ca cei ce redistribuie
programe libere să obţină patente, practic transformând programul
într-unul aflat sub controlul total al persoanei sau instituţiei ce
deţine patentul (engl. proprietary). Pentru a preveni această
situaţie, facem clară poziţia noastră conform căreia orice patent
trebuie acordat fie în aşa fel încât să poată fi folosit gratuit şi
fără restricţii de oricine, fie deloc.

 Termenii şi condiţiile exacte de copiere, distribuire şi modificare
sunt specificate în următoarele paragrafe.


		  LICENŢA PUBLICĂ GENERALĂ GNU
  TERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU COPIERE, DISTRIBUIRE ŞI MODIFICARE

 0. Această Licenţă se aplică oricărui program sau proiect ce conţine
o menţiune a deţinătorului drepturilor de autor spunând că poate fi
distribuit în termenii acestei Licenţe Publice Generale. Prin
"Program" vom înţelege orice asemenea program sau proiect, iar prin
"proiect bazat pe Program" vom înţelege fie programul fie orice alt
proiect derivat din Program conform cu legea drepturilor de autor: un
proiect ce conţine Programul sau porţiuni din el, fie în forma
originală fie modificată şi/sau tradusă în altă limbă. (În restul
acestui document traducerile vor fi incluse fără restricţii în
termenul "modificare".) Fiecare persoană autorizată de această
Licenţă va fi desemnată prin termenul "dumneavoastră".

Activităţile care nu sunt de copiere, distribuire şi modificare sunt
în afara scopului acestei Licenţe. Activitatea de executare a
programului nu este restricţionată, iar rezultatul programului
(engl. output) este acoperit de licenţă doar în cazul în care
conţinutul său constituie un proiect bazat pe Program (independent de
faptul că a fost obţinut prin rularea Programului). În ce masura
acest lucru este adevărat depinde de natura Programului.

 1. Puteţi copia şi distribui copii nemodificate ale codului sursa al
Programului în forma în care îl primiţi, prin orice mediu, cu condiţia
să specificaţi vizibil pe fiecare copie autorul şi lipsa oricărei
garanţii, să păstraţi intacte toate notele referitoare la această
Licenţă şi la absenta oricărei garanţii şi să distribuiţi o copie a
acestei Licenţe cu fiecare copie a Programului.

Puteţi pretinde o retribuţie financiară pentru actul fizic de transfer
al unei copii, şi puteţi oferi garanţie contra cost.

 2. Puteţi efectua modificări asupra copiilor Programului (sau asupra
oricăror porţiuni ale sale), creând astfel un "proiect bazat pe
Program". Copierea şi distribuirea unor asemenea modificări sau
proiecte se pot face conform termenilor secţiunii precedente (1), doar
dacă toate condiţiile următoarele sunt îndeplinite:

  a) Toate fişierele modificate trebuie să conţină note foarte
    vizibile menţionând faptul că dumneavoastră le-aţi modificat,
    precum şi data fiecărei modificări.

  b) Orice proiect pe care îl distribuiţi sau publicaţi, care în
    întregime sau în parte conţine sau este derivat din Program
    (sau orice parte a acestuia), trebuie să poata fi folosit de
    oricine, gratuit şi în întregime, în termenii acestei Licenţe.

  c) Daca programul modificat citeşte comenzi în mod interactiv,
    trebuie să îl modificaţi în aşa fel încât atunci când este
    pornit în mod interactiv să afişeze un mesaj referitor la
    drepturile de autor precum şi o notă mentionând lipsa oricărei
    garanţii (sau să menţioneze faptul că dumneavoastră oferiti o
    garanţie). De asemenea trebuie specificat faptul că
    utilizatorii pot redistribui programul în aceste condiţii
    precum şi o explicaţie a modalităţii în care poate fi obţinut
    textul acestei Licenţe. (Excepţie: dacă Programul este
    interactiv dar nu afişează în mod normal un asemenea mesaj, nu
    este necesar ca proiectul bazat pe Program să afişeze un
    mesaj.)

Aceste cerinţe se aplică Programului modificat în întregime. Daca pot
fi identificate secţiuni ale proiectului care nu sunt derivate din
Program, şi pot fi considerate de sine stătătoare, atunci această
Licenţă şi termenii săi nu se aplică acelor secţiuni când sunt
distribuite ca proiecte separate. Când distribuiţi aceleaşi secţiuni
ca parte a unui întreg care este un proiect bazat pe Program,
distribuirea întregului proiect trebuie să fie făcută în acord cu
termenii acestei Licenţe, ale cărei permisiuni pentru alte licenţe se
extind asupra întregului, şi deci asupra fiecărei secţiuni în parte,
indiferent de autor.

Astfel, nu este în intenţia acestei secţiuni să pretindă drepturi sau
să conteste drepturile dumneavoastră asupra unui proiect efectuat în
întregime de dumneavoastră. Intenţia este de a exercita dreptul de a
controla distribuţia proiectelor derivate sau colective bazate pe
Program.

În plus, pura agregare (pe un mediu de stocare sau distribuţie) cu
Programul (sau cu un proiect bazat pe Program) al unui alt proiect
care nu este bazat pe Program nu aduce acel proiect sub incidenţa
acestei Licenţe.

 3. Puteţi copia şi distribui Programul (sau un proiect bazat pe el,
conform Secţiunii 2) în format obiect sau executabil conform
termenilor Secţiunilor 1 şi 2 de mai sus, cu condiţia să îndepliniţi
una dintre condiţiile de mai jos:

  a) Să îl oferiţi însoţit de codul sursă corespunzător, în format
    citibil de către maşină, care trebuie să fie distribuit în
    termenii Secţiunilor 1 şi 2 de mai sus pe un mediu de
    distribuţie uzual transportului de software; sau

  b) Să îl oferiţi însoţit de o ofertă scrisă, (validă pentru cel
    puţin trei ani, pentru o taxă care să nu depăşească costul
    fizic al efectuării distribuţiei sursei), de a oferi o copie
    completă, în format citibil de către maşină, a codului sursă,
    distribuit în termenii Secţiunilor 1 şi 2 de mai sus, pe un
    mediu de distribuţie uzual transportului de software; sau

  c) Să îl oferiţi însoţit de informaţia pe care aţi primit-o
    referitoare la oferta de a distribui codul sursa corespunzător.
    (Această alternativă este permisă numai pentru distribuiri
    necomerciale şi doar dacă aţi primit programul în format obiect
    sau executabil împreună cu această ofertă, în conformitate cu
    Subsecţiunea b de mai sus.)

Codul sursă al unui proiect este forma preferată în care se fac
modificări asupra proiectului. Pentru un proiect executabil, codul
sursă complet înseamna codul sursa al tuturor modulelor pe care le
conţine, împreună cu toate fişierele asociate conţinând definiţii ale
interfeţelor şi scripturile folosite pentru a controla compilarea şi
instalarea executabilului. Cu toate acestea, ca o excepţie, nu este
obligatorie distribuirea împreuna cu codul sursă a acelor componente
care sunt în mod normal distribuite (în format sursă sau binar) cu
componentele majore (compilator, nucleu, etc.) ale sistemului de
operare sub care rulează executabilul, exceptând situaţia în care acea
componentă acompaniază executabilul.

Dacă distribuţia executabilului sau codului obiect este făcută prin
oferirea permisiunii de copiere dintr-un loc dedicat, atunci oferirea
permisiunii de copiere a codului sursă din acelaşi loc este
considerată distribuire a codului sursă, chiar dacă beneficiarul nu
este obligat să copieze codul sursă împreuna cu codul obiect.

 4. Nu puteţi copia, modifica, sub-autoriza sau distribui Programul
decât aşa cum este prevăzut în această Licenţă. Orice încercare de a
copia, modifica, sub-autoriza sau distribui Programul în alţi termeni
va duce la anularea drepturilor ce vă revin conform acestei Licenţe.
Cu toate acestea, nu vor fi anulate drepturile celor ce au primit
copii sau drepturi de la dumneavoastră conform cu această Licenţă,
atâta timp cât rămân în conformitate cu ea.

 5. Nu sunteţi obligat să acceptaţi această Licenţă, deoarece nu aţi 
semnat-o. Cu toate aceastea, numai această Licenţă vă permite să
modificaţi Programul sau proiectele derivate din el. Aceste acţiuni
sunt interzise prin lege dacă nu acceptaţi această Licenţă. În
consecinţă, prin modificarea sau distribuirea Programului (sau a
oricărui proiect bazat pe Program), indicaţi în mod implicit
acceptarea acestei Licenţe şi a tuturor termenilor şi condiţiilor de
copiere, distribuire sau modificare a Programului sau proiectelor
bazate pe el.

 6. De fiecare dată când redistribuiţi Programul (sau orice proiect
bazat pe Program), beneficiarul primeşte o licenţă de la licenţiatorul
original care îi permite să copieze, distribuie sau modifice Programul
în aceiaşi termeni şi conditii. Nu puteţi impune nici o restricţie
adiţională asupra exercitării drepturilor pe care destinatarul le
primeşte prin această Licenţă. Nu sunteţi responsabil cu impunerea
respectării acestei Licenţe de către o terţă parte.

 7. În cazul în care, ca o consecinţă a unei decizii judecătoreşti,
sau pretinsă încălcare a unui patent, sau pentru orice altă cauză (nu
neapărat limitată la chestiuni legate de patente), vi se impun
condiţii (prin hotărâre judecătorească, înţelegere sau alte mijloace)
care contravin condiţiilor acestei Licenţe, acest lucru nu vă permite
nerespectarea condiţiilor acestei Licente. Dacă nu puteţi face în aşa
fel încât să satisfaceţi simultan obligaţiile din această Licenţă şi
alte obligaţii pertinente, atunci, ca o consecinţă, vă este interzisă
distribuirea Programului. De exemplu, dacă o autorizaţie de folosire
a unui patent nu vă permite redistribuirea gratuită a Programului de
către oricine îl primeşte de la dumneavoastră, direct sau indirect,
atunci singurul mod în care puteţi satisface simultan aceste condiţii
şi Licenţa de faţă este să nu distribuiţi Programul în nici un fel.

Dacă vreo porţiune a acestei secţiuni este invalidată sau de neaplicat
în anumite circumstanţe, restul secţiunii continuă să se aplice, iar
secţiunea în întregime se aplică în toate celelalte circumstanţe.

Nu este în intenţia acestei secţiuni să vă determine să încălcaţi
vreun patent sau alte pretenţii de drepturi de proprietate, sau să
contestaţi valabilitatea oricăror asemenea pretenţii; această secţiune
are ca scop unic protejarea integrităţii sistemului de distribuire de
programe libere, care este implementat prin licenţe publice. Multe
persoane au contribuit generos la spectrul larg de programe
distribuite prin acest sistem, bazându-se pe aplicarea sa consistentă;
este la latitudinea autorului/donatorului să decidă dacă este dispus
să distribuie programe prin orice alt sistem, şi o persoană autorizată
să folosească acele programe nu poate impune acea decizie.

Intenţia acestei secţiuni este de a clarifica ceea ce este considerat
a fi o consecinţă a restului acestei Licenţe.

 8. Dacă distribuţia şi/sau folosirea Programului este restricţionată
în anumite tări din cauza patentelor sau din cauza unor interfeţe
aflate sub incidenţa unor drepturi de autor restrictive, deţinătorul
drepturilor de autor ce plasează Programul sub această Licenţă poate
adăuga o limitare geografica a distribuirii ce exclude acele ţări, în
aşa fel încât distribuirea este permisă doar în (sau între) ţările
care nu sunt excluse. Într-un asemenea caz, Licenţa incorporează
această limitare ca şi cum ar fi scrisă în corpul acestei Licenţe.

 9. Free Software Foundation poate publica din când in când noi
versiuni (sau versiuni revăzute) ale Licenţei Publice Generale.
Asemenea versiuni noi vor fi similare în spirit versiunii prezente,
dar pot diferi în anumite detalii, pentru a adresa noi probleme sau
situaţii.

Fiecărei versiuni îi este asociat un numar unic. Dacă programul
specifică faptul că i se aplică un numar de versiune al acestei
Licenţe şi "orice versiune ulterioară", aveţi opţiunea de a urma
termenii şi condiţiile acelei versiuni sau ale oricărei versiuni
ulterioare publicate de Free Software Foundation. Daca Programul nu
specifică un numar de versiune, puteţi alege orice versiune publicată
vreodată de Free Software Foundation.

 10. Dacă doriţi să incorporaţi părţi ale Programului în alte
programe libere ale căror condiţii de distribuţie sunt diferite,
cereţi permisiunea autorului. Pentru programe ale căror drepturi de
autor aparţin Free Software Foundation, cereţi permisiunea de la Free
Software Foundation; uneori facem excepţii pentru aceasta. Decizia
noastră va fi ghidată de cele două scopuri de a prezerva statutul
liber al tuturor proiectelor derivate din programele noastre libere şi
de a promova distribuirea şi refolosirea programelor în general.

             NICI O GARANŢIE

 11. DEOARECE PROGRAMUL ESTE OFERIT SUB O LICENŢĂ CE NU IMPLICĂ NICI
UN COST, NU EXISTĂ NICI O GARANŢIE PENTRU PROGRAM, ÎN MĂSURA PERMISĂ
DE LEGILE CE SE APLICĂ. EXCEPTÂND SITUAŢIILE UNDE ESTE SPECIFICAT
ALTFEL ÎN SCRIS, DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ŞI/SAU ALTE PĂRŢI
IMPLICATE OFERĂ PROGRAMUL "ÎN FORMA EXISTENTĂ" FĂRĂ NICI O GARANŢIE DE
NICI UN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A FI
LIMITATĂ LA, GARANŢII IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI CONFORMITATE UNUI
ANUMIT SCOP. VĂ ASUMAŢI ÎN INTREGIME RISCUL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE
CALITATEA ŞI PERFORMANŢA ACESTUI PROGRAM. ÎN CAZUL ÎN CARE PROGRAMUL
SE DOVEDEŞTE A FI DEFECT, VĂ ASUMAŢI ÎN ÎNTREGIME COSTUL TUTUROR
SERVICIILOR, REPARAŢIILOR ŞI CORECŢIILOR NECESARE.

 12. ÎN NICI O SITUAŢIE, EXCEPTÂND CAZURILE ÎN CARE ESTE CERUT DE
LEGEA APLICABILĂ SAU CA REZULTAT AL UNEI ÎNŢELEGERI SCRISE, UN
DEŢINĂTOR AL DREPTURILOR DE AUTOR, SAU ORICE ALTĂ PARTE CARE POATE
MODIFICA ŞI/SAU REDISTRIBUI PROGRAMUL CONFORM PERMISIUNILOR DE MAI SUS
NU VA FI FĂCUT RĂSPUNZATOR PENTRU PAGUBELE DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV
CELE GENERALE, SPECIALE, ÎNTÂMPLĂTOARE SAU REZULTANTE, APĂRUTE DIN
FOLOSIREA SAU INABILITATEA DE A FOLOSI PROGRAMUL (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ
A FI LIMITAT LA PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR, SAU PIERDERILE
SUFERITE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU TERŢE PERSOANE, SAU O INCAPACITATE A
PROGRAMULUI DE A INTEROPERA CU ALTE PROGRAME), CHIAR DACĂ DEŢINĂTORUL
SAU TERŢA PARTE A FOST PREVENITĂ ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA
PAGUBE.

         SFÂRŞITUL TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

   Cum să Aplicaţi Aceşti Termeni Noilor Dumneavoastră Programe

 Dacă dezvoltaţi un nou program, şi doriţi să fie de cea mai mare
utilitate publicului, cea mai bună metodă de a realiza acest lucru
este să-l faceţi liber, în aşa fel încât oricine să-l poată
redistribui şi modifica în aceşti termeni.

 Pentru a face acest lucru, ataşaţi următoarea notă programului. Cel
mai sigur este să o ataşati începutului fiecărui fişier sursă pentru a
transmite excluderea garanţiei; de asemenea, fiecare fişier ar trebui
să conţină cel puţin linia conţinând drepturile de autor şi o referire
la locul unde poate fi găsită întreaga notă.

  <o linie cu numele programului şi o scurtă prezentare a ceea ce face.>
  Copyright (C) 19yy <numele autorului>

  Acest program este liber; îl puteţi redistribui şi/sau modifica în
  conformitate cu termenii Licenţei Publice Generale GNU aşa cum
  este publicată de Free Software Foundation; fie versiunea 2 a
  Licenţei, fie (la latitudinea dumneavoastră) orice versiune
  ulterioară.

  Acest program este distribuit cu speranţa că va fi util, dar FĂRĂ
  NICI O GARANŢIE, fără garanţie implicită de vandabilitate şi
  conformitate unui anumit scop. Citiţi Licenţa Publică Generală
  GNU pentru detalii.

  Ar trebui să fi primit o copie a Licenţei Publice Generale GNU
  împreună cu acest program; dacă nu, scrieţi Free Software
  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA
  02111-1307 USA

De asemenea, specificaţi modalităţile în care puteţi fi contactat prin
poştă normală şi electronică.

Daca programul este interactiv, modificaţi-l în aşa fel încât să
genereze o scurtă notă atunci când porneşte în mod interactiv:

  Gnomovision versiunea 69, Copyright (C) 19yy numele autorului
  Gnomovision nu oferă ABSOLUT NICI O GARANŢIE; pentru detalii
  tastaţi `arată g'. Acest program este liber, şi sunteţi
  bineveniţi să-l redistribuiţi în anumite condiţii; tastaţi `arată
  c' pentru detalii.

Comenzile ipotetice `arată g' şi `arată c' ar trebui să arate
porţiunile corespunzatoare din Licenţa Publică Generală. Bineînteles,
comenzile pe care le veţi folosi pot fi denumite altfel decât `arată
g' şi `arată c'; ele pot fi plasate pe meniuri, acţiuni ale
mouse-ului--orice este potrivit pentru programul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să obţineţi un document semnat de instituţia
pentru care lucraţi (dacă lucraţi ca programator) sau de
şcoală/universitate, prin care aceasta renunţă la drepturile de autor
pentru programul dumneavoastră. Urmează un exemplu; modificaţi
numele:

 Yoyodyne, Inc., prin aceasta renunţă la toate drepturile de autor
 asupra programului `Gnomovision' (care face cu ochiul
 compilatoarelor) scris de James Hacker.

 <semnatura lui Ty Coon>, 1 April 1989
 Ty Coon, President of Vice

Această Licenţă Publică Generală nu permite incorporarea programului
dumneavoastră în programe aflate sub controlul restrictiv al
instituţiilor (engl. proprietary programs). Daca programul
dumneavoastră este o subrutina a unei biblioteci, puteţi considera mai
util să permiteţi legarea la bibliotecă a programelor aflate sub
controlul restrictiv al instituţiilor. Daca aceasta este ceea ce
doriţi, folosiţi Licenţa Publică Generală GNU pentru Biblioteci în
locul acestei Licenţe.

Legături externe